Klasik 2000 OOD Număr de telefon
Sunați acum!
+359 94 62 60 60
EN DE RO BG

Sprijin pentru întreprinderile mijlocii pentru a depăși consecințele economice ale pandemiei COVID-19EU OPIC

Proiectul BG16RFOP002-2.077-0406-C01 este finanțat prin Programul Operațional "Inovație și Competitivitate", cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI

Acest proiect este implementat de "CLASSIC-2000" Ltd., o întreprindere bulgară de dimensiuni medii cu activitate principală "Transport rutier de marfă", cod conform NACE.BG 2008 49.41 "Transport rutier de marfă". Acesta este primul proiect al companiei și este implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și al Fondului european de dezvoltare regională. "CLASSIC-2000" Ltd., dezvoltă propunerea actuală de proiect pentru a depăși consecințele economice ale pandemiei COVID-19, în conformitate cu procedura BG16RFOP002-2.077 "Sprijin pentru întreprinderile mijlocii pentru a depăși economia consecințele pandemiei COVID-19 ", în cadrul programului operațional" Inovare și competitivitate "2014-2020. Proiectul este implementat în sincronizare absolută cu principiile politicilor orizontale ale UE, și anume promovarea egalității între bărbați și femei și nediscriminarea, precum și promovarea dezvoltării durabile și a protecției mediului. Proiectul are o durată totală de 3 luni, în conformitate cu liniile directoare de aplicare în cadrul procedurii, de la data intrării în vigoare a contractului administrativ pentru acordarea de subvenții, din 03.02.2021 până în 03.05.2021

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Scopul principal al acestei propuneri de proiect este de a furniza capital de exploatare pentru întreprinderea "CLASSIC-2000" Ltd. pentru a depăși efectele pandemiei COVID-19, care la rândul său va duce la o creștere economică stabilă, la conservarea locurilor de muncă și realizare pe termen lung.plan durabil de ocupare.

REZULTATE ASTEPTATE

În implementarea cu succes a acestui proiect, propunerile sunt exprimate în realizarea unui efect pozitiv "CLASSIC-2000" Ltd. pentru a depăși consecințele economice ale pandemiei COVID-19 și stabilitatea locurilor de muncă în companie. Compania este de așteptat să își continue activitățile pentru o perioadă de cel puțin 3 luni de la finalizarea proiectului.EU OPIC
2014-2020

Proiect și obiectiv principal: BG16RFOP002-2.077-0406-C01 "Sprijin pentru întreprinderile mijlocii pentru a depăși consecințele economice ale pandemiei COVID-19." Furnizați capital de exploatare și obțineți un efect pozitiv pentru a depăși consecințele economice ale pandemiei COVID-19 și stabilitatea locului de muncă.

Beneficiar: CLASSIC-2000 Ltd.

Valoarea totală: 150 000 BGN, din care 127 500 BGN europene și 22 500 BGN cofinanțare națională.

Începe:  03.02.2021
Marginea: 03.05.2021


Proiectul BG16RFOP002-2.077-0406-C01 "Sprijin pentru întreprinderile mijlocii pentru a depăși consecințele economice ale pandemiei COVID-19" finanțat de Programul operațional "Inovare și competitivitate", cofinanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Regionalului European Fond de dezvoltare.

Acest document a fost creat cu sprijinul financiar al Programului Operațional "Inovație și Competitivitate" 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Întreaga responsabilitate pentru conținutul documentului revine CLASSIC-2000 Ltd. și în niciun caz nu se poate presupune că acest document reflectă opinia oficială a Uniunii Europene și a Autorității de Management.Ultima actualizare: 04.02.2021
partajați (dați share):
2018, Klasik 2000 OOD
Smartolution Ltd: Web Design and Maintenance
Stocăm datele despre contacte și corespondență între dumneavoastră și noi în scopurile deservirii dumneavoastră în calitate de clienți. Noi utilizăm "cookies". Află mai mult